Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 96104
Jméno, příjmení, tituly doc. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc.
   
Pobočka Nečlen – odběratel
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS