Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 19039
Jméno, příjmení, tituly prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
   
Pobočka Olomouc
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS