Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 96282
Jméno, příjmení, tituly doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
   
Pobočka Brno
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS