Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 10177
Jméno, příjmení, tituly prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
   
Pobočka Brno
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS