Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 14193
Jméno, příjmení, tituly doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.
   
Pobočka Zlín
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS