Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 14394
Jméno, příjmení, tituly PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.
   
Pobočka Praha
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS