Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 14189
Jméno, příjmení, tituly doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
   
Pobočka Praha
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS