Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 14200
Jméno, příjmení, tituly prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
   
Pobočka České Budějovice
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS