Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 96046
Jméno, příjmení, tituly doc. PhDr. Vladimír Krejčí, CSc.
   
Pobočka Nečlen – odběratel
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS