Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 12088
Jméno, příjmení, tituly prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.
   
Pobočka Slovenská republika
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS