Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 11221
Jméno, příjmení, tituly doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
   
Pobočka Praha
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS