Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 97312
Jméno, příjmení, tituly doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
   
Pobočka Liberec
Sekce bez výběru sekce
   
člen redakční rady ČPdS