Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 96077
Jméno, příjmení, tituly prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc.
   
Pobočka Olomouc
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS