Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 11288
Jméno, příjmení, tituly Mgr. Oto Dymokurský
   
Pobočka Liberec
Sekce bez výběru sekce
   
člen redakční rady ČPdS