Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 14383
Jméno, příjmení, tituly Mgr. Pavlína Částková, Ph.D.
   
Pobočka Nečlen – odběratel
Sekce bez výběru sekce
   
člen redakční rady ČPdS