Česká pedagogická společnost

Seznam členů

V seznamu jsou uvedeni členové, kteří mají zaplaceno minimálně za rok 2015. Čestní členové a členové redakční rady nemají povinnost platit členský příspěvek. V případě nejasností pište na sekretar@cpds.cz

 

 IDjméno, příjmení, titulypobočka
1.17255Mgr. et Bc. Roman Adamczyk, Ph.D. Opava
2.16213Mgr. Petr Adamec, Ph.D. Brno
3.08220Mgr. Pavla Andrysová, Ph.D. Zlín
4.14007Mgr. et BcA. Marie Bajnarová Brno
5.13293PaedDr. Petr Bauman, Ph.D. České Budějovice
6.03139Mgr. Hana Bažantová Praha
7.96259doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. Olomouc
8.15229Mgr. Jana Bednářová, Ph.D. Liberec
9.15204PhDr. Václav Bělík, Ph.D. Hradec Králové
10.16118Mgr. Petr Bendl Praha
11.00062prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. Praha
12.14167Mgr. et Mgr. Ivana Bendlová Praha
13.17320Mgr. Alena Bendová, Ph.D. Brno
14.11365doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D. České Budějovice
15.16162PaedDr. Mgr. Ilona Blažková Praha
16.14257PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. Praha
17.16013PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D. Praha
18.12022Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Brno
19.14004Mgr. et Bc. Jan Buchta Brno
20.16108PhDr. Karolína Burešová, Ph.D. Praha
21.03095doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D Ostrava
22.13369Mgr. Roman Cetl, Ph.D. Praha
23.14178PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. Praha
24.14383Mgr. Pavlína Částková, Ph.D. Olomouc
25.11355PhDr. Ivana Čechová, Ph.D. Brno
26.18079Mgr. Libuše Černá, Ph.D. Zlín
27.05059Mgr. Martina Černá, Ph.D. Brno
28.09350Ing. Lenka Danielová, Ph.D. Brno
29.10212Mgr. Pavla Dobešová, Ph.D. Olomouc
30.12105Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D. Ostrava
31.10219doc. Mgr. Miroslav Dopita , Ph.D. Olomouc
32.13377PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Olomouc
33.16233Mgr. Ondřej Duda Olomouc
34.17051Mgr. Hana Dujčáková Liberec
35.11288Mgr. Oto Dymokurský Liberec
36.13231PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D. Olomouc
37.16173PaedDr. Janka Ferencová, PhD. Slovenská republika
38.13190Mgr. Ilona Fryčová Praha
39.09087PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. Praha
40.13039Ing. Jana Gibarti, Ph.D. Ostrava
41.97100prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Olomouc
42.17273PhDr. David Greger, Ph.D. Praha
43.09225Mgr. Martin Gregor Praha
44.17291PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D. Opava
45.14308PaedDr. Zdeňka Hanková Praha
46.14142Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. Olomouc
47.09329PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Praha
48.16133doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. Brno
49.17290PhDr. Hana Heiderová Opava
50.17296Ing. Eva Heroldová Nečlen – odběratel
51.11271Ing. Jana Hinke, Ph.D. Praha
52.05035Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. Zlín
53.00002PaedDr. Dana Hladíková Hradec Králové
54.99065Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. Brno
55.11358Ing. Marie Horáčková Brno
56.15206PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D. Hradec Králové
57.13305Mgr. Miroslav Hricz Ostrava
58.17267Mgr. Lucie Hubertová, Ph.D. Liberec
59.17287Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D. Opava
60.10129Mgr. Jan Chrastina Olomouc
61.14029RNDr. Martin Jáč, Ph.D. Olomouc
62.17289PhDr. Dušan Janák, Ph.D. Opava
63.13037Mgr. Dita Janderková, Ph.D. Brno
64.17277 Miroslav Janík Brno
65.14385Mgr. Kamil Janiš Opava
66.17284doc. PaedDr. PhDr. Kamil Janiš, CSc. Opava
67.13063Mgr. Tomáš Janko, Ph.D. Brno
68.17294Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. Ostrava
69.12121PaedDr. Jana Jaskmanická Praha
70.14382PhDr. Václav Jindráček Praha
71.14393prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Olomouc
72.16145Mgr. Kateřina Juklová, PhD. Hradec Králové
73.15260Mgr. Iva Junová, Ph.D. Hradec Králové
74.11337PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D. Liberec
75.15205Mgr. Zuzana Juščáková, Ph.D. Slovenská republika
76.96194doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. Brno
77.17266PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. Liberec
78.13116doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Opava
79.17211doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD., prof. h.c. Opava
80.08160PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. Praha
81.15224doc. Michal Kaplánek, Th.D. České Budějovice
82.08055PhDr. Josef Kasal Hradec Králové
83.17321Bc. Vojtěch Keller Liberec
84.11319doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc
85.14152Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D. Zlín
86.17115Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. Opava
87.14031Mgr. Klára Kostková, Ph.D. Brno
88.16150PhDr., PaedDr. Martina Kosturková, PhD. Slovenská republika
89.98180Mgr. Iva Košek Bartošová Hradec Králové
90.98001doc. PhDr. Soňa Koťátková, Ph.D. Praha
91.14078Bc. Marta Koutníková Zlín
92.14179PhDr Miroslava Kovaříková, PhD Praha
93.13378PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA Praha
94.16191Mgr. Jiřina Kovářová Zlín
95.09102Mgr. Věra Kozáková, Ph.D. Zlín
96.17292PhDr. Květoslava Krajčová Opava
97.04306Mgr. Anna Krátká, Ph.D. Zlín
98.17327Mgr. Jana Krátká Praha
99.08097doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. Brno
100.13272Mgr. Luboš Krninský České Budějovice
101.09185PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. Praha
102.15261PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. Ostrava
103.18009doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Zlín
104.11363doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D. Ostrava
105.16168Mgr. Lukáš Laibrt České Budějovice
106.12171Mgr. Veronika Laufková Praha
107.17262PhDr. Roman Liška Praha
108.15232PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. Praha
109.16054Bc. Lenka Lukašíková Ostrava
110.14140prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc. Zlín
111.15032Mgr. Richard Macků, DiS., Ph.D. České Budějovice
112.14147Mgr. Eva Machů, Ph.D. Zlín
113.96049doc. PhDr. Josef Malach, CSc. Ostrava
114.97080JUDr. RNDr. Vlastislav Man Brno
115.09251PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D. Hradec Králové
116.14333PhDr. Eva Marádová, Ph.D. Praha
117.96250PhDr. Helena Marinková, Ph.D. Praha
118.14186Mgr. et MgA. Petra Martinovská Praha
119.17101PhDr. Jan Mašek, Ph.D. České Budějovice
120.14181Ing. Stanislav Michek, Ph.D. Hradec Králové
121.12064doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D. Olomouc
122.09069Mgr. Milena Mikulková Brno
123.14112Mgr. Eva Minaříková, Ph.D. Brno
124.07020doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. Brno
125.13111Mgr. Marie Najmonová České Budějovice
126.14136Mgr. Hana Navrátilová Zlín
127.15061PaedDr. Mária Navrátilová Praha
128.00246PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D. Brno
129.15207Bc. Klára Neumannová Praha
130.14175PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. Liberec
131.14395PhDr. Jiřina Novotná Praha
132.14384PhDr. Jitka Novotová, Ph.D. Liberec
133.17280prof. nzw. dr. Beata Maria Nowak, PhD Svět
134.14163Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D. Zlín
135.16084Mgr. Michal Pařízek Praha
136.17276Mgr. Marie Pavelková Zlín
137.09352PhDr. et Mgr. Jiří Pavlů, Ph.D. Ostrava
138.17300Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. Brno
139.09227Mgr. Yveta Pecháčková Hradec Králové
140.13371Mgr. Martina Pernicová Zlín
141.13373Mgr. Karolína Pešková, Ph.D. Brno
142.16153Mgr. Jan Petr, Ph.D. České Budějovice
143.17265doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD. Slovenská republika
144.17286doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D. Opava
145.15263Mgr. Barbora Petrů Puhrová Zlín
146.99093doc. PhDr. Michaela Píšová, Ph.D. M.A. Brno
147.12076Mgr. Jakub Pivarč, Ph.D. Praha
148.16128doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. České Budějovice
149.96096Mgr. Michaela Prášilová, Ph.D. Olomouc
150.17114Mgr. Martina Pražáková Praha
151.97334PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. České Budějovice
152.98003PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D. Ostrava
153.12135Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D. Olomouc
154.96215prof. PhDr. Milada Rabušicová, Ph.D. Brno
155.16025PhDr. Věra Radváková, Ph.D Praha
156.17270Mgr. Zdeněk Rechtik Olomouc
157.14019Mgr. Bohdana Richterová Ostrava
158.15222Mgr. Magdalena Richterová Praha
159.14170Mgr. Lukáš Rokos České Budějovice
160.12166Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D. Liberec
161.95347PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. Brno
162.17297RNDr. Renata Ryplová, Ph.D. České Budějovice
163.16021doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc. Olomouc
164.96223doc. Mgr. et Ing. Radomír Saliger, Ph.D. Brno
165.17314RNDr. Libuše Samková, Ph.D. České Budějovice
166.14390doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D. Ostrava
167.11012PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D. Praha
168.96057PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. Ostrava
169.08018PhDr. Helena Skarupská, PhD. Zlín
170.15210Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D. Ostrava
171.13151doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. Opava
172.08336Mgr. Martin Skutil , Ph.D. Hradec Králové
173.08302Mgr. Jana Sladová, Ph.D. Olomouc
174.10192Mgr. et Mgr. Michaela Spurná Brno
175.96230PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. Brno
176.09033 Eva Suková Praha
177.14386Ing. Roman Svoboda, Ph.D. Praha
178.17244Mgr. Ing. Silvie Svobodová Praha
179.05330Mgr. Zbyněk Svozil, Dr. Olomouc
180.16068Mgr. Daniela Swart Praha
181.15015PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno
182.10083PhDr. René Szotkowski, Ph.D. Olomouc
183.16120PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D. České Budějovice
184.14391Mgr. Michal Šimáně Brno
185.11360doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. Brno
186.03056doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. Ostrava
187.10214Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. Olomouc
188.12132doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc. Praha
189.17034Bc. Veronika Štenclová Ostrava
190.17275PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. Praha
191.16187PhDr. Valentína Šuťáková, PhD. Slovenská republika
192.11110doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Praha
193.98156Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D. České Budějovice
194.16202Mgr. Eva Tomalová Zlín
195.17328Mgr. Petra Trávníčková Zlín
196.12158Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D. Brno
197.10155Mgr. Stanislav Trojan Hradec Králové
198.13374Mgr. František Tůma, Ph.D. Brno
199.17310doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Opava
200.10201Mgr. Antonín Václavík Brno
201.11366PhDr. Marek Václavík, Ph.D. Ostrava
202.15014Ing Alena Váchová, Ph.D. Praha
203.17279Mgr. Markéta Váchová České Budějovice
204.08098Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. Olomouc
205.14298PhDr. Richard Vaněk Praha
206.14176Mgr. Eva Vaňkátová Praha
207.12058Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. Olomouc
208.17274Mgr. Jana Vašíková, PhD. Zlín
209.10238Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D. Olomouc
210.10174doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. Zlín
211.18331Ing. Kamila Veselá, PhD., MBA Praha
212.16106PhDr. Šárka Veselá Praha
213.16107Mgr. Jitka Vidláková, Ph.D. Brno
214.14389Mgr. Dana Vicherková Ostrava
215.14027PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. České Budějovice
216.14387Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D. Hradec Králové
217.14348RNDr Olga Vránová, Ph.D Olomouc
218.16053Mgr. Marie Vrkoslavová Liberec
219.09008Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. Olomouc
220.14125doc., PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. Zlín
221.17254doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. České Budějovice
222.15253doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. Opava
223.15169Mgr. et Mgr. Lucie Zlámalová Brno
224.14388doc. Mgr. Jiří Zounek, PhD. Brno
225.01278PhDr. Mgr. Michal Zvírotský, Ph.D. Praha
226.04006Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D. Brno
227.04315PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. České Budějovice
228.98144PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D. Hradec Králové