Česká pedagogická společnost

Seznam členů - pobočka Praha

 

 IDjméno, příjmení, tituly
1.16118Mgr. Petr Bendl
2.00062prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
3.14167Mgr. et Mgr. Ivana Bendlová
4.16162PaedDr. Mgr. ILONA Blažková
5.14257PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
6.16013PhDr.ThDr.Mgr. Noemi Bravená, Th.D.
7.16108PhDr. Karolína Burešová, PhD:
8.13369Mgr. Roman Cetl, Ph.D.
9.14178PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
10.96104doc. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc.
11.13190Mgr. Ilona Fryčová
12.09087PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
13.17273PhDr. David Greger, Ph.D.
14.09225Mgr. Martin Gregor
15.14308PaedDr. Zdeňka Hanková
16.09329PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
17.11271Ing. Jana Hinke, Ph.D.
18.97338doc. dr. Radomír Choděra, CSc.
19.12121PaedDr. Jana Jaskmanická
20.14382PhDr. Václav Jindráček
21.08160PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.
22.11325doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
23.14394PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.
24.98001doc. PhDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
25.14179PhDr Miroslava Kovaříková, PhD
26.13378PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA
27.09185PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
28.13318PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.
29.12171Mgr. Veronika Laufková
30.17262PhDr. Roman Liška
31.15232PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
32.14333PhDr. Eva Marádová, Ph.D.
33.96250PhDr. Helena Marinková, Ph. D.
34.14186Mgr. et MgA. Petra Martinovská
35.96138prof. Dr. Hana Mukařovská, CSc.
36.15061PaedDr. Mária Navrátilová
37.15207Bc. Klára Neumannová
38.14395PhDr. Jiřina Novotná
39.13311doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
40.16084Mgr. Michal Pařízek
41.12076Mgr. Jakub Pivarč, Ph.D.
42.17114Mgr. Martina Pražáková
43.96149doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
44.13309prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.
45.16025PhDr. Věra Radváková, Ph.D
46.15222Mgr. Magdalena Richterová
47.04183prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
48.11012PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D.
49.11326doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
50.15240doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
51.14386Ing. Roman Svoboda, Ph.D.
52.17244Mgr. Ing. Silvie Svobodová
53.16068Mgr. Daniela Swart
54.02026doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph. D.
55.12132doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc.
56.17275PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.
57.11110doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
58.11221doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
59.15014Ing Alena Váchová, Ph.D.
60.14298PhDr. Richard Vaněk
61.14176Mgr. Eva Vaňkátová
62.14189doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
63.16106PhDr. Šárka Veselá
64.96165doc. Dr. Chrudoš Vorlíček, CSc.
65.11356prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
66.01278PhDr. Mgr. Michal Zvírotský, Ph.D.
67.15241RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.