Česká pedagogická společnost

Seznam členů - pobočka Praha

 

 IDjméno, příjmení, tituly
1.03139Mgr. Hana Bažantová
2.00062prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
3.14167Mgr. et Mgr. Ivana Bendlová
4.20051PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
5.16013PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.
6.13369Mgr. Roman Cetl, Ph.D.
7.14178PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
8.20041Mgr. Marie Dědičová
9.09087PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
10.17273PhDr. David Greger, Ph.D.
11.14308PaedDr. Zdeňka Hanková
12.09329PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
13.22126 Věra Helekalová
14.21070doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.
15.12090Mgr. Markéta Holubová
16.19063Ing. Zuzana Chlumská
17.18011Mgr. Ing. Michaela Jeřábková
18.14382PhDr. Václav Jindráček
19.08160PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.
20.22148Mgr. Václava Klimtová
21.14394PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.
22.22124 Michaela Končelová
23.98001doc. PhDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
24.14179PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
25.19144Ing. Bohumil Krajča, MBA
26.17327Mgr. Jana Krátká
27.13318PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.
28.19080PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
29.15232doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
30.22108PhDr. Helena Marinková, Dr.
31.22145Mgr. Eva Marková
32.18066Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
33.96138prof. PhDr. Hana Mukařovská, CSc.
34.22127PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
35.14395PhDr. Jiřina Novotná
36.13311doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
37.16084Mgr. Michal Pařízek
38.18159PhDr. Jiřina Pávková
39.12076PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.
40.18313Mgr. Milan Podpera, Ph.D.
41.19038Mgr. Šárka Popelková
42.17114Mgr. Martina Pražáková
43.21045Mgr. et Mgr. Alena Rakoušová, DiS.
44.15222Mgr. Magdalena Richterová
45.11012PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D.
46.22140RNDr. Václav Stacke, Ph.D.
47.22153PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
48.14386Ing. Roman Svoboda, Ph.D.
49.17244Mgr. Ing. Silvie Svobodová
50.22146PhDr. Mgr. Bc. Ladislava Šlajchová, Ph.D.
51.12132doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc.
52.11110doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
53.22081Ing. Zdeněk Toušek, Ph.D.
54.11221doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
55.20057Mgr. Hana Urbanová
56.22143Mgr. Petra Vágnerová
57.15014Ing. Alena Váchová, Ph.D.
58.20048Mgr. Miroslav Valeš
59.14298PhDr. Richard Vaněk
60.14176Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová
61.14189doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
62.18331Ing. Kamila Veselá, Ph.D., MBA
63.22083PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.
64.11356prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
65.18033prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
66.01278PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.