Česká pedagogická společnost

Seznam členů - pobočka Praha

 

 IDjméno, příjmení, tituly
1.00062prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
2.20051PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
3.16013PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.
4.13369Mgr. Roman Cetl, Ph.D.
5.14178PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
6.20041Mgr. Marie Dědičová
7.09087PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
8.09329PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
9.21070doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.
10.12090Mgr. Markéta Holubová
11.08160PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.
12.22148Mgr. Václava Klimtová
13.14394PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.
14.22124 Michaela Končelová
15.98001doc. PhDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
16.13318PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.
17.19080PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
18.22108PhDr. Helena Marinková, Dr.
19.22145Mgr. Eva Marková
20.96138prof. PhDr. Hana Mukařovská, CSc.
21.22127PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
22.14395PhDr. Jiřina Novotná
23.13311doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
24.16084Mgr. Michal Pařízek
25.18159PhDr. Jiřina Pávková
26.12076PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.
27.18313Mgr. Milan Podpera, Ph.D.
28.19038Mgr. Šárka Popelková
29.21045Mgr. et Mgr. Alena Rakoušová, DiS.
30.11012PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D.
31.22140RNDr. Václav Stacke, Ph.D.
32.22153PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
33.14386Ing. Roman Svoboda, Ph.D.
34.17244Mgr. Ing. Silvie Svobodová
35.22146PhDr. Mgr. Bc. Ladislava Šlajchová, Ph.D.
36.12132doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc.
37.11110doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
38.22081Ing. Zdeněk Toušek, Ph.D.
39.11221doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
40.22143Mgr. Petra Vágnerová
41.15014Ing. Alena Váchová, Ph.D.
42.20048Mgr. Miroslav Valeš
43.14298PhDr. Richard Vaněk
44.14189doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
45.22083PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.
46.11356prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
47.18033prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
48.01278PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.