Česká pedagogická společnost

Seznam členů - pobočka Praha

 

 IDjméno, příjmení, tituly
1.03139Mgr. Hana Bažantová
2.00062prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
3.14167Mgr. et Mgr. Ivana Bendlová
4.20051PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
5.16013PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.
6.13369Mgr. Roman Cetl, Ph.D.
7.14178PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
8.20041Mgr. Marie Dědičová
9.09087PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
10.17273PhDr. David Greger, Ph.D.
11.14308PaedDr. Zdeňka Hanková
12.09329PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
13.21070doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.
14.12090Mgr. Markéta Holubová
15.19063Ing. Zuzana Chlumská
16.18011Mgr. Ing. Michaela Jeřábková
17.14382PhDr. Václav Jindráček
18.08160PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D.
19.14394PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.
20.98001doc. PhDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
21.14179PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
22.19144Ing. Bohumil Krajča, MBA
23.17327Mgr. Jana Krátká
24.13318PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.
25.19080PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
26.17262PhDr. Roman Liška
27.15232doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
28.18066Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
29.96138prof. PhDr. Hana Mukařovská, CSc.
30.14395PhDr. Jiřina Novotná
31.13311doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
32.16084Mgr. Michal Pařízek
33.18159PhDr. Jiřina Pávková
34.12076PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.
35.18313Mgr. Milan Podpera, Ph.D.
36.19038Mgr. Šárka Popelková
37.17114Mgr. Martina Pražáková
38.13309prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.
39.21045Mgr. et Mgr. Alena Rakoušová, DiS.
40.15222Mgr. Magdalena Richterová
41.11012PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D.
42.14386Ing. Roman Svoboda, Ph.D.
43.17244Mgr. Ing. Silvie Svobodová
44.12132doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc.
45.11110doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
46.11221doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
47.20057Mgr. Hana Urbanová
48.15014Ing. Alena Váchová, Ph.D.
49.20048Mgr. Miroslav Valeš
50.14298PhDr. Richard Vaněk
51.14176Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová
52.14189doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
53.18331Ing. Kamila Veselá, Ph.D., MBA
54.96165doc. PaedDr. Chrudoš Vorlíček, CSc.
55.11356prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
56.18033prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
57.01278PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.